Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza na wykład dr Beaty Kozaczyńskiej „Losy Dzieci Zamojszczyzny podczas drugiej wojny światowej”. Współorganizatorem tego spotkania jest Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BIAŁKI k. Siedlec.

Wykład ma charakter otwarty i odbędzie się w piątek 22 listopada o godz. 12.00 w Dziale Wiedzy o Regionie MBP przy ul. Warszawskiej 12a (I piętro).

Dr Beata Kozaczyńska jest adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Prelegentka zainteresowania badawcze koncentruje wokół bibliotekarstwa wojskowego II Rzeczypospolitej oraz  wysiedleń na Zamojszczyźnie w czasie
II wojny światowej i losów jej mieszkańców, w szczególności dzieci. Spod jej pióra wyszły prace naukowe traktujące o losach wysiedlonych dzieci i postawach polskiego społeczeństwa. Jest autorką kilku książek, m. in. Losy dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego w latach 1943-1945. (Siedlce 2006), Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny. Losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego 1942-1945 (Siedlce 2011), Nie było kiedy płakać. Losy rodzin polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny 1942-1943 (wstęp, wybór i oprac. – t. I i II, Siedlce 2014), Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny (wstęp i oprac., Warszawa 2017). Dr Beata Kozaczyńska przygotowała scenariusze 2 wystaw historycznych: „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” oraz „Dzieci Zamojszczyzny: historie prawdziwe” (wystawa polsko-angielska). Jest także stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2011) i Instytutu Pileckiego w Warszawie (2019).

Tekst, plakat: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej