Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza na V Onkologiczną Konferencję Naukową. Tematem konferencji będą postępy w leczeniu nowotworów w ostatnim ćwierćwieczu.

Konferencja odbędzie się 29 listopada (piątek). Rejestracja uczestników odbędzie się w godz. 10-10:30. Otwarcie konferencji o godz. 10:30.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – 10.30Rejestracja uczestników
10.30 – 10.40Otwarcie konferencji
10.40 – 11.00Postępy w leczeniu systemowym rozsianego raka nerki
dr n. med. Jakub Żołnierek,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
11.00 – 11.30Mastocytoza – od anafilaksji do choroby nowotworowej. Obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
prof. dr hab. n. med.  Marek Hus,
Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie
11.30 – 12.00Zastosowanie Tapentadolu w leczeniu bólu u pacjentów po terapiach onkologicznych
dr n. med. Elwira Góraj, Klinika Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
12.00-12.30Lunch
12.30-13.00Rak płuca
dr n. med. Adam Płużański, Klinika Nowotworów Płuca
i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii
– Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
13.00-13.30Rak piersi
lek. med. Katarzyna Pogoda
, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
13.30 – 14.00Choroby układu pokarmowego
prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz,
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
14.00-14.30Dyskusja
14.30Zakończenie konferencji