Żołnierski cmentarz z I wojny światowej położony w miejscowości Kozły został gruntownie odnowiony. Pojawiła się na nim również tablica informacyjna.

Cmentarz założony w 1916 roku przez Służby Grobownicze Armii Austro-Węgierskiej znajduje się na terenie miejscowości Kozły w gminie Łomazy, blisko granicy z Kolembrodami (gmina Komarówka Podlaska), przy przy drodze powiatowej Łomazy-Kozły-Kolembrody. W trzech zbiorowych mogiłach pochowano na nim 10 żołnierzy narodowości polskiej, rosyjskiej i austriackiej, którzy polegli podczas walk w 1915 roku.

W tym roku dzięki funduszom w wysokości 2,5 tys. złotych pozyskanych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego cmentarz przeszedł modernizację. Jego teren został uporządkowany, oczyszczony z samosiewów drzew i krzewów, oznakowany i ogrodzony. Pojawił się na nim również chodnik oraz kamień z wmurowaną tablicą informacyjną. Podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości wójt oraz radni gminy Łomazy złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu w Kozłach, aby upamiętnić poległych żołnierzy.