Na podstawie wniosku Pana Wójta Romualda Murawskiego, miejscowego proboszcza ks. Sławomira Groszka, Ryszarda Szczygieła oraz mieszkańców Gminy Konstantynów, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie opublikował ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na remont drogi wojewódzkiej 698. Ta inicjatywa pokazuje, jak ważne jest współdziałanie lokalnych władz z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój infrastruktury drogowej, aby sprostać potrzebom społeczności lokalnej.

Zakres prac remontowych jest szeroki i obejmuje wiele kluczowych elementów, mających na celu nie tylko naprawę istniejących defektów, ale także zapewnienie trwałości i bezpieczeństwa tej drogi na przyszłość. Roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni asfaltowych, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych to tylko niektóre z zadań, które zostaną wykonane w ramach tego projektu. Istotnym elementem prac będzie również wykonanie nowej warstwy asfaltowej o odpowiedniej grubości, co zapewni trwałość i odporność nawierzchni na działanie czynników atmosferycznych i intensywnego ruchu pojazdów.

Ponadto, remont drogi będzie także okazją do poprawy bezpieczeństwa na trasie. Prace obejmą m.in. przestawienie słupków i znaków drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego, co zwiększy czytelność i przejrzystość dla kierowców oraz poprawi warunki podróży.

Nie można zapominać również o infrastrukturze towarzyszącej samej drodze. Planowane jest utwardzenie pobocza oraz wykonanie koryta pod utwardzone pobocze, co przyczyni się do stabilizacji drogi i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

LINK DO PRZETARGU