Przemyt 11,5 tys. paczek papierosów udaremnili funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej. Wartość rynkowa ujawnionych papierosów to ponad 160 tys. zł.

Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Małaszewiczach i Pierwszego Referatu Realizacji z Białej Podlaskiej w wyniku kontroli pociągu towarowego wjeżdżającego z Białorusi do Polski ujawnili 11,5 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.  

Nielegalne wyroby ukryte były w jednym z wagonów pod warstwą drewnianych zrębków. W ich namierzeniu niezwykle pomocny okazał się skaner RTG.

Wartość rynkowa ujawnionych papierosów to ponad 160 tys. zł.

Do zdarzenia doszło 5 października.

Tekst, zdjęcia: IAS Lublin