W Koroszczynie udaremniono przemyt 4,4 mln papierosów. Nielegalny ładunek ukryty był wśród pustych słoików. Wartość rynkowa zajętego towaru to blisko 3,3 mln zł.

W Koroszczynie skontrolowano wjeżdżający z Białorusi samochód ciężarowy. Z dokumentacji wynikało, że jest to ładunek pustych słoików. W naczepie pojazdu, pomiędzy legalnym ładunkiem, ukrytych było 4,4 mln papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość rynkowa udaremnionego przemytu to blisko 3,3 mln złotych.

Postępowanie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej.