Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej realizuje szereg programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców m.in. naszego miasta i regionu. „Planuję Długie Życie” to program promocji zdrowia i profilaktyki nowotworowej prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia.

Głównym celem Programu jest dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory mające największy udział w strukturze zgonów na nowotwory w Polsce.

Realizowany jest szereg działań nakierowanych w szczególności na rozwój profilaktyki wczesnej nowotworów złośliwych, polegających na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia oraz na profilaktyce pierwotnej, polegającej na zapobieganiu chorobom przez kontrolowanie czynników ryzyka, ze szczególnym nastawieniem na raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego, raka płuc.
W działaniach tych szczególna uwaga skierowana jest na wczesne wykrycie nowotworów piersi, płuca, jelita grubego i szyjki macicy.

Wczesne rozpoznanie raka znacznie zwiększa szanse wyleczenia. Pewne metody diagnostyczne pozwalają na wykrycie niektórych rodzajów nowotworów jeszcze przed pojawieniem się oznak choroby, a nawet na wykrycie zmian przedrakowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach przesiewowych!

Ponadto Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej realizuje bezpłatne profilaktyczne badania tomografii komputerowej płuc. Badania są realizowane w bialskim Szpitalu w ramach „Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca”, w ramach „Narodowej Strategii Onkologicznej”.

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie badań profilaktycznych wśród osób z grup ryzyka zachorowania na raka płuc. Objawy raka płuca zależą od jego stopnia zaawansowania, lokalizacji guza i obecności przerzutów. U części chorych, u których nie występują objawy kliniczne, rak płuca może być rozpoznawany na podstawie badań obrazowych wykonywanych z innych wskazań. Dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania z badań profilaktycznych, które pozwolą wykryć raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju i odpowiednio wcześnie podjąć leczenie specjalistyczne.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.szpitalbp.pl, w zakładce “Programy profilaktyczne”.