Gmina Janów Podlaski podpisała umowę na realizację zadania “Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski”. Wartość inwestycji wynosi ponad 14 milionów złotych.

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w formie zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie wykona bialskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “BUDOMEX”. W wyniku prac modernizacyjnych ma powstać nowoczesna oczyszczalnia ścieków.

Wartość inwestycji wynosi 14 612 400 zł. Trochę ponad 78% jej wartości zostaje sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.