W piątek w Terespolu Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wraz z Burmistrzem Jackiem Danielukiem i Prezesem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA Ireneuszem Merchelem podpisał porozumienie dotyczące zasad współpracy przy pierwszym etapie inwestycji kolejowo-drogowej.

Dzięki temu porozumieniu Województwo Lubelskie, Urząd Miasta Terespol i PKP PLK S.A. mogą przystąpić do opracowania dokumentacji przedprojektowej polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego.

Takie rozwiązanie z pewnością przełoży się na poprawę bezpieczeństwa jazdy zarówno pociągów, jak i transportu drogowego.