Policjanci świadomi tego, jak istotne jest udzielenie szybkiej i prawidłowej pomocy, regularnie uczestniczą w szkoleniach, które pozwalają im poszerzać wiedzę oraz doskonalić umiejętności. Ostatnio mieli okazję doskonalić swoje zdolności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem doświadczonych ratowników medycznych ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej.

Podczas ostatniego szkolenia, które odbyło się w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej, funkcjonariusze mieli okazję uczestniczyć zarówno w wykładach, jak i praktycznych zajęciach. Tematyka szkolenia obejmowała m.in. techniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Instruktorzy prezentowali właściwe procedury udzielania pomocy, a następnie nadzorowali policjantów, sprawdzając prawidłowość oraz efektywność ich działań.

W ramach szkolenia wykorzystywano również nowoczesny sprzęt ratowniczy, który pomagał funkcjonariuszom doskonalić umiejętności udzielania pomocy w różnych sytuacjach, takich jak zakrztuszenie, zatrzymanie oddechu, czy uraz kręgosłupa. Ćwiczenia te pozwalają policjantom na zdobycie pewności siebie oraz umiejętności reagowania w kryzysowych sytuacjach.

Dbałość o zdrowie, życie i bezpieczeństwo społeczności jest jednym z kluczowych zadań policji. Dlatego ciągłe doskonalenie umiejętności pierwszej pomocy medycznej jest nie tylko obowiązkiem, ale także priorytetem dla bialskich policjantów.

.