Funkcjonariusze IV Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji KWP w Lublinie szkolili się na terenie bialskiego lotniska, między innymi w zakresie działań zgrywających pododdział. Doskonalili swoje umiejętności w przypadku wystąpienia próby zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie zgromadzeń czy rozgrywek sportowych.

Przed weekendem na terenie byłego lotniska należącego do 18 Dywizji Zmechanizowanej odbyło się szkolenie IV Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji. Wraz z bialskimi funkcjonariuszami ćwiczyli mundurowi z Komend Powiatowych Policji w Radzyniu Podlaskim oraz Łukowie.

Funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności w przypadku wystąpienia próby zakłócenia porządku publicznego w czasie zabezpieczania uroczystości, manifestacji lub też piłkarskich rozgrywek. Organizacja dowodzenia pododdziałem podczas realizacji zabezpieczenia, taktyki manewrowania pododdziałami czy współdziałanie pododdziałów prewencji Policji, to niektóre elementy poruszane podczas prowadzonych ćwiczeń.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności współdziałania oraz reagowania funkcjonariuszy w sytuacjach kryzysowych. Takie sytuacje są doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności dowódców w działaniu zespołowym oraz planowaniu, prowadzeniu operacji i zabezpieczeniu działań. Takie szkolenie z pewnością przełoży się na profesjonalne działanie w trakcie rzeczywistych zagrożeń, a tym samym wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.