W tym roku przypada jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej  w Huszczy. Tego dnia strażacy otrzymali medale, dyplomy i wyróżnienia.

Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się 30 czerwca. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. Świętej Trójcy w Huszczy. Mszę w intencji strażaków, celebrował proboszcz miejscowej parafii ks. Zdzisław Matejuk.

Część dalsza obchodów odbyła się na placu przy miejscowej szkole podstawowej. Zebranych gości przywitał druh Jerzy Czyżewski, prezes zarządu oddziału gminnego związku OSP RP w Łomazach, jednocześnie wójt gminy Łomazy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. druh Czesław  Pikacz – sekretarz ZOWZ  OSP RP w Lublinie, Marek Uściński – radny powiatowy, mł. bryg. Sylwester  Sadowski – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, a druh Krzysztof Łojewski – Wiceprezes ZOGZ OSP RP w Łomazach, druh Roman Stanilewicz – Komendant Gminny OSP w Łomazach. Obecni byli również Andrzej Wiński – przewodniczący rady gminy Łomazy, Tadeusz  Bańkowski – Prezes GS „SCh” w Łomazach, Ryszard Bielecki – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach a także ksiądz proboszcz Zdzisław Matejuk oraz Strażacka Orkiestra Dęta, jednostki OSP z terenu gminy wraz z pocztami, druhny i druhowie oraz mieszkańcy gminy i okolic.

Po odczytaniu rysu historycznego jednostki OSP w Huszczy, z racji jubileuszu Ochotnicza Straż Pożarna w Huszczy została odznaczona Złotym Znakiem Związku. Ponadto podczas uroczystości zasłużonym druhom wręczono również odznaczenia indywidualne.

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony  został druh Franciszek Kowieski. Złotym  medalem  „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali   druhowie Karol Hołownia, Zenon   Jarocki,  Roman  Kowieski. Srebrnym  medalem  „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali   druhowie Krzysztof  Jarocki,Tomasz Hołownia, Jarosław   Kowieski. Brązowym  medalem  „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali   druhowie Barbara Hołownia, Marcin Moszkowski, Robert     Malewicz, Mariusz Korszun. Odznaką honorową  „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” odznaczeni zostali druhowie Stanisław Czarnacki, Józef Kowieski. Odznaką  „Strażak Wzorowy”  odznaczony  został  druh Bartosz  Kowieski. Odznaką „za wysługę  lat”- odznaczeni zostali  druhowie OSP Huszcza – za 65-letnią wysługę druh Jan Dołęgowski, za 55-letnią – Stanisław  Czarnacki, Stanisław  Gadomski, Józef Kowieski, za 50-letnią – Franciszek  Kowieski,Tadeusz  Żółkowski.

Za 45-letnią – Józef  Brodacki, za 40-letnią – Andrzej  Kobyliński, za 25-letnią – Henryk  Jarocki, za 20-letnią – Andrzej  Wiński, za 15-letnią – Zbigniew  Koc. Za 5-letnią – Krzysztof  Bondaruk, Michał      Kowieski,Tomasz  Laskowski, Krzysztof  Moszkowski, Łukasz  Rudzki, Bartosz Rząd.

Dla wyróżnionych druhów listy gratulacyjne za pośrednictwem swoich przedstawicieli obecnych na uroczystości przekazali druh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, druh Mariusz  Filipiuk – Prezes Zarządu Oddziału   Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej

Ponadto listy i upominki przekazali druh Czesław  Pikacz – Sekretarz Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSPRP w Lublinie oraz mł. bryg. Sylwester Sadowski, dowódca JRG PSP w Białej Podlaskiej.

Ponadto swoje gratulacje złożyli także druh Jerzy  Czyżewski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach, Marek Uściński- Radny Rady Powiatu Bialskiego.

Zakończenie obchodów jubileuszu uświetnił koncert Orkiestry Dętej OSP Łomazy.

Materiał przygotował Sławomir Bondaruk