Agnieszka pochodzi z Pereszczówki (gmina Drelów)  jest sierotą, posiada orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, obecnie znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zalutyniu pod opieką Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Agnieszka szkołę kończy już w czerwcu i zostaje z niczym. Rodzice dziewczyny nie żyją. Przedstawicielki ośrodka oraz wychowawcy pomagają w przystosowaniu skromnego gospodarstwa w Pereszówce do potrzeb dziewczyny. Za środki zaoszczędzone przez Agnieszkę przez 5 lat pobytu w ośrodku (fundusze z PCPR-u, KRUS-u, renta) udało się pokryć dach, wymienić okna, założyć instalacje elektryczną oraz pomalować część pomieszczeń. Niestety w gospodarstwie w dalszym ciągu nie ma instalacji sanitarnej, ściekowej, część pomieszczeń wymaga doposażenia, a budynek jest niedocieplony.

Dziewczyna ma jeszcze dwóch braci, którzy również są dotknięci niepełnosprawnością intelektualną. Wśród rodziny nie ma nikogo, kto mógł by się nimi zaopiekować. Agnieszce nie przysługuje renta socjalna, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie stwierdził całkowitej niezdolności do pracy.

Agnieszka ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności intelektualnej, co czyni ją osobą nieporadną życiowo, a jednocześnie pozbawia możliwości ubiegania się o rentę. Dziewczyna ze względu na swoją niepełnosprawność nie do końca rozumie reguły funkcjonowania w społeczeństwie, nie potrafi zrozumieć niektórych spraw, które dla nas wydają się oczywiste. Do czerwca zostało już mało czasu, a będzie to czas od którego Agnieszka będzie musiała radzić sobie sama.

Najważniejsze dla Agnieszki jest znalezienie pracy blisko domu. Dziewczyna potrafi wykonywać niezłożone, wyuczone czynności oraz proste prace fizyczne pod nadzorem (sprzątanie, pomoc przy gotowaniu, prace ogrodowe). Niestety niepełnosprawność nie pozwala jej na wykonywanie czynności wymagających podejmowania decyzji. Agnieszka marzy by pracować przy koniach.

Wszyscy, którzy mają możliwość zatrudnić Agnieszkę do pracy lub chcą pomóc jej w obecnej sytuacji, proszone są o kontakt z dziewczyną oraz pracownikami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu tel. 83 377 80 22.

Obejrzyj również reportaż Magazyn Ekspresu Reporterów pt. „Samej będzie trudno