9 września na terenie AWF w Białej Podlaskiej rozpoczęły się kwalifikacje do 18 Dywizji Zmechanizowanej, która będzie stacjonować w pobliskim garnizonie. Do naboru zgłosiło się ponad 100 chętnych.

Kwalifikacje otworzył starszy podoficer dowództwa st. chor. sztab. Piotr Turczyk, który nakreślił strukturę i tradycję Brygady Pancernej. Nad przebiegiem rekrutacją czuwają przedstawiciele 18 Dywizji, którzy zapoznali kandydatów z planowanym rozwojem bialskiego garnizonu.

Nabór będzie przebiegał według nowych zasad ogłoszonych niedawno przez ministra Mariusza Błaszczaka. Cały proces ma być znacznie prostszy niż dotychczas. Uruchomiony został portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl, poprzez który można zgłosić się do wojska. Czas trwania formalności niezbędnych przed rozpoczęciem służby zostanie skrócony ze 190 do zaledwie 50 dni. Wszystkie działania będą skoncentrowane w jednym miejscu – tak, aby kandydat nie musiał jeździć w różne zakątki kraju. Wprowadzone zmiany mają pomóc w zwiększeniu liczebności Wojska Polskiego.