23 Bialski Batalion Lekkiej Piechoty otrzymał imię por. Roberta Domańskiego ps. „Florian”. Będzie również kultywować tradycje 34. Pułku Piechoty Armii Krajowej 9. Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej (1943-1944).

Nadanie tradycji i patronów pododdziałom 2 LBOT było pierwszą tego typu uroczystością w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ceremonia odbyła się w dniu 23 maja 2021 roku w Lublinie, podczas obchodów święta 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2021 r. z rąk ppłk. Daniela Błotko, zastępcy Dowódcy 2 LBOT, odebrał Dowódca Batalionu ppłk Dariusz Rosiak.

Od tego dnia 23 Batalion Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej przejął i będzie kultywować tradycje 34. Pułku Piechoty Armii Krajowej 9. Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej (1943-1944). Ponadto, otrzymał imię por. Roberta Domańskiego ps. „Florian” oraz nazwę wyróżniającą „Bialski”. Było to podniosłe i bardzo ważne wydarzenie w historii bialskich Terytorialsów.

Uroczystość po raz kolejny pokazała, jak ważna dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest pamięć oraz przywiązanie do tradycji i lokalnych bohaterów. Hołdując tradycji i pamięci bohaterów poległych w obronie Ojczyzny, żołnierze WOT dbają o miejsca, które upamiętniają ich życie i zasłużony odpoczynek, a także troszczą się o to, by zawsze żywo pozostawali w pamięci kolejnych pokoleń. 

Tradycje, patronów oraz nazwy wyróżniające tego dnia przyjęły również pozostałe bataliony wchodzące w skład 2 Lubelskiej Brygady OT – lubelski, dębliński, chełmski i zamojski.

Sylwetka patrona 23 Bialskiego Batalionu Lekkiej Piechoty

Por. Robert Domański ps. „Florian” – jeden z największych bohaterów podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie, żołnierz ZWZ, AK i Związku Odwetu na Zamojszczyźnie, dowódca Oddziału Samoobrony Ruchu Oporu AK, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari.

Urodził się 1 stycznia 1925 roku. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. 9 lutego 1940 r. zaprzysiężony w szeregach ZWZ pod pseudonimem „Jarach”. Działał w oddziale pod dowództwem cichociemnego por. Mariana Gołębiewskiego. Absolwent Szkoły Podchorążych AK. W maju 1943 r. objął dowodzenie nad własnym oddziałem dywersji na terenie II Regionu AK Biała Podlaska. Po rozwiązaniu 34 Pułku Piechoty AK został współorganizatorem Ruchu Oporu AK, przekształconego następnie w Zrzeszenie WiN. W styczniu 1945 otrzymał rozkaz utworzenia Oddziału Samoobrony Ruchu Oporu AK, zrzeszającego głównie żołnierzy AK z Kresów Wschodnich. Od tego momentu zaczął posługiwać się pseudonimem „Florian”. Pod jego dowództwem przeprowadzono szereg akcji dywersyjnych. Ujawnił się w Warszawie w 1947 roku. Nie podjął współpracy z UB i został uznany za „element niepewny” w związku, z czym wielokrotnie musiał zmieniać miejsce zamieszkania. Zmarł w 1995 roku w Nowej Hucie.