Oddział ginekologiczno–położniczy szpitala w Międzyrzecu Podlaskim nie zostanie zlikwidowany. Decyzja ta została podjęta przez zarząd powiatu bialskiego w miniony piątek .

Oddział ginekologiczno -położniczy międzyrzeckiego szpitala w ubiegłym roku wygenerował 1,4 mln zł straty. Zmusiło to radę społeczną szpitala w Międzyrzecu Podlaskim do podjęcia działań naprawczych. Kilka tygodni temu zdecydowano o wdrożeniu programu naprawczego zakładającego m.in. likwidację porodówki. Głos w tej sprawie na piątkowej sesji rady powiatu zabrał Przemysław Litwiniuk tłumacząc, że “problem szpitala nie sprowadza się do złego zarządzania, czy do niewłaściwego traktowania przez budżet powiatu, tylko do algorytmów finansowania świadczeń”. Litwiniuk podkreślił również, że likwidacja porodówki byłaby działaniem nieodwracalnym, więc warto wspólnymi siłami podjąć wysiłek finansowy i organizacyjny dla utrzymania oddziału.

Po wystąpieniu na sesji Przemysława Litwiniuka, starosta bialski Mariusz Filipiuk zwołał posiedzenie zarządu, podczas którego ostatecznie został odrzucony program naprawczy zakładający likwidację porodówki. -Mamy świadomość że na tym oddziale nie będzie się rodzić 600 dzieci, ale niech się rodzi 350, tak aby dzisiaj generowana strata była mniejsza– podkreśla Mariusz Filipiuk.

Jednocześnie Przemysław Litwiniuk zapowiedział , że o pomoc w tej sprawie zwróci się do senatora Grzegorza Biereckiego, który kieruje w senacie komisją finansów, przez co ma duży wpływ na sprawy budżetowe.