We wtorek na spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej uczestnicy omawiali problem pogłębiającej się suszy. Pojawiła się propozycja rozwiązania, które ma poprawić obecną sytuację.

Do dyskusji starosta zaprosił Edwarda Tomaszuka reprezentującego przedsiębiorstwo Pol-Kres EDWOOD, Przemysława Bierdzińskiego pełniącego funkcję Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz przedstawicieli miejskiego oddziału PGW Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni Henryka Gmitruczuka i Kierownika Nadzoru Wodnego Bogdana Najdyhora.

Tematem rozmów była inicjatywa Edwarda Tomaszuka, który zaproponował, że na własny koszt wybuduje zapory na rzekach Rudka i Danówka. Dzięki temu miałaby zwiększyć się retencja wody w regionie. Uczestnicy uznali, że potrzebne jest doprecyzowanie pomysłu, które pozwoli podjąć najkorzystniejszą decyzję w tej sprawie. Dyskusja będzie zatem kontynuowana na kolejnym spotkaniu, które prawdopodobnie już niebawem zostanie zwołane z inicjatywy bialskiego starosty.