MBP w Białej Podlaskiej zaprasza na spotkanie z dr Arkadiuszem Zawadzkim, który wygłosi prelekcję pt. “Prasa Solidarności na terenie południowego Podlasia w latach 1981-1989”. Jest to kolejne spotkanie w ramach projektu “Wokół Okrągłego Stołu. Solidarność na terenie południowego Podlasia w latach 1980-1989”.

Dnia 14 maja o godzinie 17 w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej prelekcję pt. “Prasa Solidarności na terenie południowego Podlasia w latach 1981-1989” wygłosi dr Arkadiusz Zawadzki.

Wstęp wolny.