Podczas ostatniej sesji bialscy radni jednogłośnie zadecydowali o przyznaniu prof. Jerzemu Sadowskiemu tytułu Zasłużonego dla Miasta Biała Podlaska.

Uchwałę o nadaniu honorowego tytułu naukowcowi opracował Jan Jakubiec z Białej Samorządowej. Swój pomysł uzasadnił zasługami profesora jako prorektora Filii AWF w Białej Podlaskiej. Za jego kadencji uczelnia zmieniła się bowiem w nowoczesną i doskonale wyposażoną placówkę dydaktyczną, a za sprawą kongresów, zawodów sportowych oraz konferencji rozsławiła miasto.

Prof. Jerzy Sadowski wyróżnia się imponującym dorobkiem naukowym. Jest autorem 231 publikacji, w tym 5 książek. W 1986 roku uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej, w 2001 roku – doktora habilitowanego, a w 2014 – profesora. Funkcje kierownicze w Filii AWF pełni od 1990 roku.