Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie Biała Podlaska zorganizował cykl szkoleń   skierowanych  do lokalnych przedsiębiorców  zrzeszonych  w  związku  jak  i  zaproszonych gości.

Uczestnicy spotkali się z kilkoma tematami. Pierwszy temat „Ochrona  podatkowa dla firm i osób” zaprezentowany został przez  firmę Allianz. Przedstawiono jaka odpowiedzialność karno-skarbowa  spoczywa  na przedsiębiorcy, zarówno właścicielu  jednoosobowej działalności gospodarczej, jak  i na  zarządzie  większej spółki. Ponadto zaprezentowano  w jaki sposób zabezpieczyć ryzyko karno-skarbowe przedsiębiorcy oraz zminimalizować ryzyko podatkowe w firmie.

Następny temat  warsztatów  dotyczył korzyści z reorganizacji  jednoosobowej działalności  gospodarczej. Przedstawiciele firmy Alto  z Warszawy  zapoznali  uczestników  z korzyściami  wynikającymi z  przekształcenia  jednoosobowej  działalności  gospodarczej  w  spółkę,  podając  za przykład spółkę komandytową. Przedstawiono  również  przebieg procesu reorganizacyjnego.

Poruszono  zagadnienia związane z nieruchomościami, zezwoleniami, koncesjami , procedurami  administracyjnymi, dokumentami, które występują  podczas zmian formy prawnej prowadzonej działalności.

Organizatorzy podkreślają, że tego typu spotkania oprócz  tego, że  poszerzają wiedzę przedsiębiorcw, korzystając z doświadczenia fachowców, są  też okazją   do  dzielenia  się spostrzeżeniami oraz pomysłami  na prowadzenie biznesu.

Spotkanie  odbyło  się  27 czerwca w  hotelu  Delfin. Na kolejne  szkolenia i konferencje  ZPP Podlasie zaprasza po wakacjach.