Gmina Janów Podlaski otrzymała grant w ramach projektu “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”. Zakupione komputery, laptopy i tablety trafiły już do janowskich uczniów.

W ramach projektu grantowego “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” Gmina Janów Podlaski otrzymała grant w wysokości 227 180 zł. Kwota ta wynikała z liczby pozytywnie zweryfikowanych oświadczeń uczniów ubiegających się o sprzęt, którzy spełniali warunki konkursu.

W ramach grantu zakupiono 16 komputerów stacjonarnych, 71 laptopów, 4 tablety oraz 91 oprogramowań antywirusowych.

Sprzęt został przekazany uczniom z gminy Janów Podlaski.