Funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na granicy z Białorusią okazy chronione przepisami konwencji CITES. Białorusin próbował przewieźć wyprawione skóry niedźwiedzi, skórę wilka oraz czaszki niedźwiedzi bez stosownego zezwolenia.

W bagażu mieszkańca Białorusi, który przekraczał granicę w Terespolu, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej znaleźli dwie wyprawione skóry niedźwiedzi, skórę wilka oraz dwie przytwierdzone do desek czaszki niedźwiedzi.

Niedźwiedź brunatny i wilk szary to gatunki chronione na podstawie przepisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Aby móc je legalnie przewieźć przez granicę – potrzebne są zezwolenia CITES. Dokumenty takie wydawane są przez właściwe organy administracyjne państw, z których okazy są wywożone lub przywożone.