Za nami kolejny rajd rowerowy “Odjazdowy bibliotekarz!”. W wyprawie wzięły udział” Biblioteka ABNS, Biblioteka AWF oraz MBP w Białej Podlaskiej.

Dnia 14 czerwca br. odbył się kolejny rajd rowerowy ph. Odjazdowy bibliotekarz!, w którym wzięły udział: Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Biblioteka AWF w Białej Podlaskiej.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Pani Anny Denkiewicz. Podczas rajdu jego uczestnicy spotkali się z Prezydentem Miasta Biała Podlaska – Panem Michałem Litwiniukiem, który pogratulował bibliotekarzom inicjatywy oraz podkreślił zmieniającą się funkcję bibliotek i rolę zawodu bibliotekarza we współczesnym świecie. Po zakończonej trasie odbyło się ognisko integracyjne w Porosiukach.