Międzyrzecki SPOZ podpisał umowę o dofinansowaniu na modernizację i wyposażenie ośrodka opiekuńczo – leczniczego w Łózkach. Dodatkowo za środki unijne ma zostać kupiony nowy sprzęt do szpitala w Międzyrzecu.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 8 maja podpisano umowę, dzięki której rozpoczną się działania związane z powstaniem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Łózkach.

SPOZ w Międzyrzecu Podlaskim złożył wniosek o dofinansowanie budowy ze środków unijnych. Dofinansowanie jakie mogą otrzymać wynosi prawie 7 mln 600 tys. zł., przy czym całkowity koszt inwestycji to ponad 11 mln 680 tys. zł.

Prace planowane są w budynku dawnej szkoły, który przejdzie gruntowną przebudowę. Ma tam powstać dodatkowe piętro, a cały ośrodek ma liczyć 90 miejsc. Znajdować się w nim będzie nowy sprzęt. Teren wokół budynku, który wynosi 70 arów, również będzie zagospodarowany.

Środki z dofinansowania przeznaczone również będą na zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitala w Międzyrzecu.