Gmina Kodeń zaprasza na kolejną edycję Jarmarku Sapieżyńskiego. W tym roku pod nazwą ,,Od Sapiehów do 100-lecia niepodległości”.

Jarmark jest nawiązaniem do wspaniałej historii Jana Sapiehy, który w 1511 r. od króla Polski Zygmunta Starego uzyskał przywilej organizowania takich Jarmarków w Kodniu.

Imprezę zaplanowano na 18 sierpnia na Błoniach w Kodniu. Oficjalne otwarcie jarmarku odbędzie się o godzinie 13.00.

W repertuarze imprezy zaplanowano wiele  ciekawych atrakcji, związanych z historią regionu, m.in.  kaskaderskie pokazy konne, walki zbrojne, obozowisko historyczne, wystawy rękodzielnictwa regionalnego. Podczas przyjęcia wręczone zostaną medale za zasługi dla gminy. Program obejmuje również występy orkiestr dętych i zespołów ludowych. Zwieńczeniem festynu będzie gwiazda wieczoru – zespół Mejk.