Klub Seniora z terenu gminy Łomazy wybrał się na wycieczkę w ramach projektu „Aktywny senior!”. Uczestnicy poznali uroki i historię Lublina.

Uczestnicy Klubu Seniora, działającego na terenie gminy Łomazy, w ramach projektu „Aktywny senior!” wybrali się we wtorek 31.05.2022 roku na wycieczkę do Lublina.

Wyprawę turystyczną seniorzy rozpoczęli od spaceru z przewodnikiem po Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, odwiedzili zabytki architektury drewnianej, murowanej, poznali sektor miasteczkowy, będący modelem prowincjonalnego miasteczka z lat 30. XX wiek. Następnie w Lublinie poznali historię Starego miasta w Lublinie przemierzając jego ulicami, zwiedzili Bramę Grodzką, Rynek Starego Miasta w Lublinie,, Klasztor Ojców Dominikanów, Archikatedrę św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Bramę Krakowska , Kościół Rektoralny pod wezwaniem św. Ducha. Na koniec udali się na Plac Litewski i Krakowskie Przedmieście. Seniorzy poznali historię miejsc oraz ich znaczenie.

Projekt „Aktywny senior!” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.