W bialskiej komendzie odbyło się w piątek uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów. Funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach insp. Wojciech Czapla Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej. Uroczystość połączona była z obchodami Święta Policji.

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów odbyło się w piątek o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. W uroczystości uczestniczyli: Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej insp. Wojciech Czapla, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej mł. insp. Robert Winiarek, kadra kierownicza bialskiej jednostki, przedstawiciele związków zawodowych Policji i Pracowników Policji, a także Ksiądz Kapelan Marcin Gościk


Ślubowanie to najważniejsze wydarzenie w życiu zawodowym każdego policjanta. To chwila wraz z którą ślubujący stają się pełnoprawnymi funkcjonariuszami naszej formacji. Podczas uroczystości ślubowanie na sztandar Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej złożyli trzej funkcjonariusze, powtarzając za Komendantem słowa roty, ślubowali „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”


Przed nowo przyjętymi policjantami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej.  Po nim nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej oraz Komisariacie Policji w Międzyrzecu Podlaskim. Funkcjonariusze odebrali również z rąk Komendanta legitymacje i odznaki policyjne. Komendant pogratulował policjantom i życzył powodzenia oraz wytrwałości w pracy zawodowej. Jednocześnie szef bialskich policjantów podkreślił, że służba w policji to honor i zaszczyt oraz oddanie drugiemu człowiekowi. Natomiast rodzinom nowych stróżów prawa życzył wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu.


Uroczystość związana była również z obchodami Święta Policji. Dokładnie 24 lipca mija 101 lat od chwili gdy Sejm II RP w roku 1919 uchwalił Ustawę o Policji Państwowej. W 2020 roku obchodzimy również 95 rocznicę powołania policji kobiecej o czym Komendant nawiązał w swoim wystąpieniu. Święto Policji to czas podsumowań a także nagrodzenia za ciężką, żmudną służbę i pracę funkcjonariuszy oraz pracowników naszej formacji. Jest to czas awansów i odznaczeń. W tym roku łącznie awansowanych zostało 93 policjantów. Jeden w korpusie oficerów starszych oraz jeden funkcjonariusz otrzymał awans w korpusie oficerów młodszych, 35 policjantów otrzymało awans w korpusie aspirantów, 44 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów oraz 12 policjantów w korpusie szeregowych. W tym jednak roku święto to obchodzone jest przez nas w jakże odmiennych okolicznościach.


Ze względu na zasady związane z pandemią, uroczystość miała skromniejszy charakter niż w latach ubiegłych. Niestety ze względów sanitarnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom uroczystości, tym razem odbyło się ono bez zaproszonych  gości. Niemniej jednak podczas przemówienia Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej nie zabrakło słów wdzięczności i podziękowań dla władz samorządowych, prokuratury, sądu oraz służb i instytucji działających na terenie powiatu za pomoc i bardzo wysoki poziom współpracy.

Komendant podziękował również policjantom i pracownikom, za służbę i pracę na najwyższym poziomie. Odniósł się również do zadań wykonywanych  w czasie epidemii podkreślając, że z podziwem patrzy na zaangażowanie podległych mu funkcjonariuszy oraz gotowość do realizacji zadań stojących przed naszą formacją, w tym niełatwym czasie.