Ze względu na panujące zasady bezpieczeństwa dni otwarte nie mogą odbyć się tradycyjnie w szkole, dlatego IV Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej postanowiło przenieść je do internetu.

Samorząd Uczniowski IV Liceum Ogólnokształcącego im.Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich ósmoklasistów do uczestnictwa w Dniach Otwartych na grupie facebookowej, gdzie będą mogli dowiedzieć się wiele informacji o szkole.

To także okazja do zapoznania szerokiej oferty klas jakie proponuje liceum. Dołączając do grupy będzie można umówić się na rozmowę z członkami samorządu pomagającą w wyborze poszczególnych profili klas. Jest to świetna okazja do zapoznania się lepiej z tym co proponuje szkoła.