Klub Seniora w Wisznicach zachęca do udziału w Święcie pieczonego ziemniaka.

Święto odbędzie się 3 września o godzinie 17 na placu przy GOKiO w Wisznicach.