Dobiegło końca szkolenie dla Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych. Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego zostało zakwalifikowanych 100 druhów z powiatu bialskiego. Wszyscy zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.

W dniach od 15 kwietnia 2023 r. do 23 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie dla Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników do kierowania działaniami ratowniczymi oraz organizacji łączności dowodzenia i współpracy z mediami. Kurs odbył się w systemie weekendowym, zorganizowanym przez funkcjonariuszy miejscowej Komendy na bazie 3 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. Wszyscy uczestnicy szkolenia przystąpili do egzaminu, który został przeprowadzony przez komisję powołaną przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Egzamin zakończył się sukcesem – wszyscy 100 druhów z powiatu bialskiego zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.