Mieszkańcy i inwestorzy Terespola nie będą musieli tworzyć dodatkowej dokumentacji w celu realizacji np. budowy domu.

Wszystkie argumenty (wały przeciwpowodziowe, wałodrogi, nasypy kolejowe) mówiące o zabezpieczeniu miasta przed powodzią zostały uznane.

Od kilku lat w pomoc przy zmianie map powodziowych zaangażowany był Senator Grzegorz Bierecki.