Uczestnicy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Terespolu uczcili polskie powojenne podziemie niepodległościowe. Złożone zostały kwiaty oraz oddano hołd dla żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Dnia 1 marca (poniedziałek) odbyły się obchody Święta Żołnierzy Wyklętych w Terespolu. W uroczystości wzięli udział: władze miasta, przedstawiciele Rady Miasta, Bractw Kurkowych i Straży Pożarnej. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Grupy Rekonstrukcji Historycznej Terespol pod dowództwem Wojciecha Prokopiuka.

Uczestnicy obchodów uczcili tych, którzy nieulękli się reżimowi komunistycznemu i walczyli o wolną Polskę. Zostały złożone kwiaty i oddany hołd dla poległych Żołnierzy Wyklętych.

W Terespolu znajduje się Mural Żołnierzy Wyklętych. Jego fundatorem jest „Fundacja Kocham Podlasie” Senatora RP Grzegorza Biereckiego.