Miasto Terespol zaplanowało rekordowy budżet na 2021 rok. Zarówno dochody, jak i wydatki przekroczą 30 mln złotych.

Zaplanowane dochody wyniosą 32 mln 396 tys. zł, a wydatki 35 mln 763 tys. zł. Oznacza to przewidywany deficyt na poziomie ponad 3 mln zł. W niedawno rozpoczętym roku blisko 14,5 mln zł zostanie spożytkowane na inwestycje. Największe projekty do zrealizowania to: rewitalizacja obszaru Konowicy (3 mln 166 tys. zł, w tym 1 mln 199 tys. środków z UE), budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (3 mln 776 tys. zł) oraz III etap odnawialnych źródeł energii dla Miasta Terespol (4 mln 233 tys. zł, w tym 2 mln 437 tys. z UE).

W planach jest także m.in. przebudowa chodników na terenie miasta, modernizacja ulic Czerwonego Krzyża i Janowskiej, budowa kanalizacji deszczowej oraz zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną.