Miasto Terespol zakupiło samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Celem zakupu jest zorganizowanie transportu dzieci, młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Białej Podlaskiej.

We wrześniu Miasto Terespol zakupiło samochód marki Volkswagen Crafter przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki na zakup tego samochodu pochodzą z nagrody otrzymanej w ramach konkursu „Najbardziej odporna gmina”, w której Terespol zajął pierwsze miejsce w regionie.

Celem zakupu tego pojazdu jest zorganizowanie transportu dzieci, młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Białej Podlaskiej. Obowiązek zorganizowania przez gminę bezpłatnego transportu do najbliższej placówki realizującej kształcenie specjalne wynika z ustawy Prawo oświatowe.

Koszt zakupu samochodu to 99 900 zł.