Izba Administracji Skarbowej w Lublinie rozpoczęła rekrutację do Służby Celno-Skarbowej. Na chętnych czeka 30 wolnych etatów do pracy w delegaturze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Większość z nich zasili szeregi funkcjonariuszy na granicy.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie jest jednostką nadrzędną, prowadzącą nadzór nad pracą urzędów skarbowych województwa lubelskiego oraz Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. To właśnie tu prowadzone są rekrutacje na pracowników i funkcjonariuszy wszystkich urzędów.

Obecnie poszukiwani są kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Wolnych jest 30 etatów do Delegatury Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. Większość nowych funkcjonariuszy swoją służbę będzie pełnić na przejściach granicznych z Ukrainą i Białorusią.

Rekrutacja składa się z kilku etapów. Do 28 września należy złożyć kwestionariusz osobowy oraz niezbędne dokumenty. Można to zrobić elektronicznie (formularz) lub dostarczyć je w wersji papierowej do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (ul. Szeligowskiego 24). Następnie kandydaci wezmą udział w teście wiedzy, teście sprawnościowym, psychologicznym i kompetencyjnym. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.