Reprezentanci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej podpisali umowę z władzami gminy Kodeń. Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja urbanistyczno – przyrodnicza i zagospodarowanie przestrzenne terenów w gminie. Do projektu włączyli się również studenci.

Nastąpiło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, który reprezentował prof. nadzw. dr hab. Sławomir Terpiłowski Dziekan Wydziału, a gminą Kodeń, która reprezentowana była przez wójta Jerzego Trocia. Wydarzenie miało miejsce 14 marca 2019r. Przy podpisaniu porozumienia uczestniczyli dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. nadzw. – Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, dr Dagmara Kociuba z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania oraz Jakub Skibiński Prezes SKNP „Smart City”, a także Andrzej Krywicki Zastępca wójta gminy Kodeń.

Umowa zapoczątkuje współpracę w działaniach zapoczątkowanych przez dr Dagmarę Kociubę i Andrzeja Krywickiego. Celem przedsięwzięcia są działania dotyczące zagospodarowania wybranych terenów w gminie Kodeń. Przy realizacji projektu czynny udział będą brać studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Planistów „Smart City”. Porozumienie z uczelnią zapewni odpowiednie zagospodarowanie terenów publicznych w gminie Kodeń.