Setki strażaków oraz zaproszeni goście brali udział w uroczystych obchodach „Dnia Strażaka”, które odbyły się w Kodniu. Podczas wydarzenia wręczono odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Gośćmi honorowymi byli delegaci straży pożarnej z Białorusi i Niemiec.

Odbyły się powiatowe uroczystości „Dnia strażaka”, które połączone były z XX pielgrzymką strażaków powiatu bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia w Kodniu. Wydarzenie miało miejsce 5 maja i uczestniczyło w nim około 300 strażaków oraz 31 poczty sztandarowe z jednostek OSP, ogniw gminnych Związku OSP RP i Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Uroczystość rozpoczęto od przemarszu orkiestry strażackiej z OSP Łomazy pod batutą Wojciecha Lesiuka, pocztów sztandarowych i pododdziału Straży Pożarnej sprzed Sanktuarium na Plac Celebry na Kalwarii. Tam ks. kanonik Roman Sawczuk odprawił mszę świętą w intencji strażaków i ich rodzin.

Przed uroczystą mszą św., na wniosek prezesa ZOG ZOSP RP w Kodniu, Biskup Siedlecki powołał o. Damiana Dybałę do pełnienia funkcji kapelana gminnego strażaków gminy Kodeń.

Gospodarzami uroczystości byli dh Mariusz Filipiuk prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej i jednocześnie starosta bialski, bryg. Artur Tomczuk komendant miejski PSP w Białej Podlaskiej, dh Jerzy Troć wójt gminy Kodeń oraz o. Damian Dybała proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.

W uroczystości brało również udział wielu urzędników wojewódzkich, urzędników z kuratorium oświaty, przedstawiciele urzędu w Białej Podlaskiej oraz kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z PSP, władze powiatowe oraz wójtowie i burmistrzowie powiatu bialskiego.

Gośćmi honorowymi uroczystości były dwie zagraniczne delegacje strażaków z Obwodu Brzeskiego z Białorusi pod przewodnictwem płk Konstantina Szerszunowicza oraz z Powiatu Oberhavel z Niemiec, której przewodził Thomas Thielke.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wiązanki pod figurą św. Floriana przez delegację strażaków oraz wystąpienie Mariusza Filipiuka prezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP oraz bryg. Artura Tomczuka komendanta miejskiego PSP.

W drugiej części uroczystości sześć osób otrzymało odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Srebrny medal otrzymali: ppłk Artur Łojek komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podl. i dh Krzysztof Adamowicz prezes oddziału gminnego związku OSP RP i jednocześnie wójt gminy Międzyrzec Podlaski a brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał dh Jerzy Czyżewski prezes oddziału gminnego związku OSP RP i jednocześnie wójt gminy Łomazy.

Odznakę honorową „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” otrzymali płk Janusz Łojko zastępca Szefa Oddziału w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, mjr Grzegorz Celiński zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podl. i dh Jerzy Troć prezes oddziału gminnego związku OSP RP i jednocześnie wójt gminy Kodeń.