W dniu 18 maja bieżącego roku, w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka oraz przekazania trzech samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej PSP i dwóch samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bialskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, wprowadzenia sztandaru komendy oraz odegrania hymnu państwowego.

Po oficjalnym rozpoczęciu obchodów, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, st. bryg. Artur Tomczuk, serdecznie powitał gości i złożył wszystkim najlepsze życzenia oraz gratulacje z okazji Dnia Strażaka, wyrażając wdzięczność za ich poświęcenie i ofiarną służbę.

Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej otrzymała dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz specjalny samochód z drabiną mechaniczną. Oficjalne przekazanie odbyło się w czasie uroczystości, a dokonał tego starszy brygadier Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, przy asyście st. bryg. Artura Tomczuka – Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

Samochód specjalny został zakupiony ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze zostały zakupione ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współfinansowane przez samorządowy fundusz wsparcia.

Następnie, przekazano dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotyłowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Matiaszówce. Przekazanie miało miejsce podczas uroczystości, a dokonał go starszy brygadier Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, przy asyście st. bryg. Artura Tomczuka – Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

Na zakończenie uroczystości, kapelani dokonali poświęcenia przekazanych samochodów pożarniczych na placu przed budynkiem komendy.