Ulica Podmiejska od dnia 20 czerwca jest wyłączona z ruchu pojazdów. Prace związane z układaniem warstwy ścieralnej potrwają kilka dni.

W związku z układaniem warstwy ścieralnej od 20.06.2022 r. ulica Podmiejska zostanie zupełnie wyłączona z ruchu pojazdów. Utrudnienia rozpoczną się od ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Podmiejskiej i będą przesuwały się w kierunku ulicy Francuskiej.

Prace będą prowadzone etapowo i potrwają kilka dni, w zależności od uwarunkowań pogodowych.