W Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim odbył się V Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia organizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.  Lekarze i specjaliści dyskutowali na temat współpracy szpitala w Białej Podlaskiej z placówką w Brześciu na Białorusi. Tematem rozmów było bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Polsko-Białoruski Szczyt Zdrowia jest to forum wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi. Uczestnikami byli przedstawiciele medycyny, menedżerowie ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji państwowej samorządowej oraz przedstawiciele firm branżowych.

Spotkanie w ramach Polsko-Białoruskiego Szczytu Zdrowia było podzielone na trzy dyskusje panelowe: epidemiologia, nowoczesne technologie oraz choroby zakaźne.

Konferencja ta z pewnością pozwoli nawiązać specjalistom obydwu krajów długofalową współpracę skłaniającą do prowadzenia kolejnych wspólnych przedsięwzięć dla dobra wspólnego pacjentów szpitali i mieszkańców obszaru przygranicznego, nie tylko w rozwoju profilaktyki i niwelowania ryzyka wystąpienia chorób szczególnie zakaźnych. W ramach współpracy placówki prowadzą m.in. bezpłatne badania przesiewowe na obecność wirusa HCV