W bieżącym roku w gminie Łomazy planuje się utworzenie stacji meteorologicznej, która będzie dostarczać informacje dotyczące aktualnej sytuacji pogodowej.

W styczniu obecnego roku Wójt Gminy Łomazy oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie zawarli umowę o realizacji projektu budowy stacji meteorologicznej, który jest finansowany ze środków Banku Światowego. Po dokonaniu wizji terenowej na działkach gminnych, ostatecznie wybrano obszar przy świetlicy w Studziance. Proponowane miejsce spełnia kryteria reprezentatywności pomiarów opadów atmosferycznych.

Na wybranym terenie planuje się zainstalowanie automatycznej stacji meteorologicznej (opadowej) w ramach “Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Dodatkowo przewidziano wybudowanie ogrodzenia oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Nowa stacja będzie integralną częścią sieci pomiarowo-obserwacyjnej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Ponadto, stacja umożliwi informowanie mieszkańców o warunkach pogodowych w miejscowościach. Dzięki strategicznemu rozmieszczeniu w różnych regionach Polski, dane zbierane z tej stacji będą szczegółowe i użyteczne.