Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o wykryciu w wodzie bakterii z grupy coli. 

Bakterię wykryto w dwóch próbkach pobranych 5 oraz 12 listopada. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska zaopatruje w wodę 55900 mieszkańców miasta.

Jak informuje Urząd Miasta nie ma zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, a woda nadaje się do spożycia. W wodzie może być wyczuwalny smak chloru.