Gmina Konstantynów zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Ankieta dotyczy zdiagnozowania sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze w związku z pandemią oraz wyznaczenia nowych lub potwierdzenia dotychczasowych kierunków rozwoju do 2030 roku,które zostały wskazane w poprzedniej wersji badania.

Celem jest przeanalizowanie trendów i zmian w podejściu do rozwoju całego obszaru.Wyniki ankiety będą uwzględnione w strategii rozwoju Aktywnego Pogranicza na lata 2020-2030.

Ankieta jest anonimowa i jest częścią tzw. badania panelowego, które jest przeprowadzane na mieszkańcach gmin Aktywnego Pogranicza: Hanny, Janowa Podlaskiego, Kodnia, Konstantynowa, Leśnej Podlaskiej, Piszczaca, Rokitna, Sławatycz, Gminy Terespol, Miasta Terespol, Tucznej i Zalesia, takim samym narzędziem badawczym dlatego pytania w ankiecie są podobne.

Link do ankiety, którą należy wypełnić do 5 lipca. Więcej informacji można uzyskać od Pani Anny Krzyżanowskiej-Orlik pod nr. telefonu : 606 394 009.