Ruszyła ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Lubelskie. Smakuj życie”. W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonaliści, jak i osoby fotografujące amatorsko.

Konkurs polega na pokazaniu regionu lubelskiego w dwóch kategoriach konkursowych: fotografii artystycznej i reportażowej. Swoje prace można przesyłać do 31 października. Zdjęcia, które zostaną nagrodzone i wyróżnione znajdą się w katalogu, wydanym w formie kalendarza Regionu Lubelskiego na 2020 rok, będą również eksponowane na pokonkursowej wystawie.

Nagrodami w konkursie, w każdej z dwóch kategorii, są karty zakupowe o wartości 750, 650 oraz 550 zł oraz zestawy wydawnictw regionu. Prace oceni jury złożone z fotografików reprezentujących stowarzyszenia i związki twórcze oraz ze specjalistów promocji urzędu marszałkowskiego.