Miejska Biblioteka Publiczna włączając się w obchody Roku Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim zorganizowała konkurs internetowy „Tradycje ludowe Południowego Podlasia”.

Jak wziąć udział w konkursie? Na stronie biblioteki należy wypełnić formularz z danymi osobowymi, a następnie odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. Pytania konkursowe dotyczą m.in. dawnych zwyczajów związanych z pracami w polu, domostwach oraz tradycji związanych ze świętami kościelnymi, ważnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym, a także nazewnictwem ludowym występującym na Południowym Podlasiu.

W konkursie wyłonionych zostanie 10 laureatów. Pod uwagę będą brane prawidłowe odpowiedzi w 10 pytaniach testowych oraz najciekawsze odpowiedzi w pytaniach otwartych.

Organizatorzy konkursu zapewniają atrakcyjne nagrody dla laureatów.

Konkurs trwa do 30 listopada, a udział w nim mogą wziąć zarówno mieszkańcy miasta, jak i powiatu.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie biblioteki.