Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Białej Podlaskiej Pan Artur Kozioł oraz Przewodniczący Społecznej Rady Szpitala w Białej Podlaskiej Pan Dariusz Litwiniuk serdecznie zapraszają do przystąpienia do nowo powstałej grupy dla osób w wieku senioralnym – ,,Wirtualny Klub Seniora” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

„My potrzebujemy seniorów, oni potrzebują nas”.

Niewątpliwie jest to prawda, ponieważ każdy z nas nie raz korzystał ze źródła mądrości osób w sile wieku, którzy kształtują nie tylko pojedyncze jednostki, ale całe społeczeństwa. To wyjątkowa grupa ludzi, która jest fundamentem naszej przyszłości. Dlatego zasługują na ogromny szacunek, wsparcie oraz godne, spokojne, a zarazem aktywne życie. Życie, które da im poczucie satysfakcji, przeciwdziała samotności, czy tak zwanej izolacji społecznej.

Dlatego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wychodzi do Państwa z propozycją na te „piękne lata życia”, które niewątpliwie nie oznaczają wyłączenia z życia społecznego poprzez odejście na emeryturę. Przysłowiowe stwierdzenie „Życie zaczyna się na emeryturze” w Polsce stało się realne. Powstające Kluby Seniora i realizowane projekty aktywizują grupę seniorów. Te działania to nie tylko stworzenie spokojnej starości, ale jej ożywienie. Większa ilość wolnego czasu grupy senioralnej wynikająca z mniejszej liczby wykonywanych obowiązków zawodowych, bądź ich zaprzestania, daje im więcej przestrzeni na działania w omawianych zakresach. Aktywne uczestnictwo w takim życiu wymaga dobrego zdrowia i warto o nie zadbać.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wdraża nowe przedsięwzięcie – „Wirtualny Klub Seniora”. To ma być wyjątkowe miejsce, które ułatwi nam komunikację (SMS, mail, strony internetowe) łącząc nas ze światem realnym , gdzie spotykamy się by zdobywać wiedzę , poszerzać horyzonty, integrować, czy zwyczajnie umilić sobie czas. Bialski szpital chce przekazać jak najszerszą wiedzę prozdrowotną poprzez edukację , aktywizację, integrację i profilaktykę. Przystąpienie do projektu to same benefity dla uczestnika. Wystarczy zarejestrować się on-line za pomocą formularza na stronie internetowej szpitala lub osobiście wypełnić formularz, który można pobrać ze strony lub otrzymać bezpośrednio w punktach składania: Centrum Dydaktyczno-Administracyjne, ul. Terebelska 57-65 oraz Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital”, ul. Spółdzielcza 5.

Informacje dotyczące zasad przystąpienia do klubu można również otrzymać telefonicznie pod numer telefonu 533888319, 83 4147641 lub 83 4147212.

„Wirtualny Klub Seniora” oferuje: cykl wykładów (prelekcji) poświęcony profilaktyce zdrowotnej osób starszych z Mobilną Rekreacją Muzyczną (MRM), spotkania integracyjne, imprezy kulturalne zarówno wyjazdowe, jak i organizowane na miejscu.

Szpital zapewnia również różnego rodzaju promocje na usługi zdrowotne i profilaktyczne.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w powyższym projekcie.