Izba Administracji Skarbowej w Lublinie rozpoczęła rekrutację do Służby Celno-Skarbowej. Wolne są 4 etaty do Działu Dochodzeniowo-Śledczego w Białej Podlaskiej. Do głównych zadań funkcjonariuszy będzie należeć wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Obecnie poszukiwani są kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Wolne są 4 etaty w Białej Podlaskiej do do Działu Dochodzeniowo-Śledczego. Do głównych zadań funkcjonariuszy będzie należeć rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym.

– Bierzemy pod uwagę zwiększenie ilości wolnych etatów. W tym roku dużo osób przeszło na emeryturę. W związku z tym będziemy rekrutować nowych funkcjonariuszy celno-skarbowych, zarówno do pracy wewnątrz kraju jak i na granicy – mówi Artur Krukowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.  

Rekrutacja składa się z kilku etapów. Do 19 marca należy złożyć kwestionariusz osobowy oraz niezbędne dokumenty w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (ul. Szeligowskiego 24). Można zrobić to osobiście lub listownie. Następnie kandydaci wezmą udział w teście wiedzy, teście sprawnościowym, psychologicznym i kompetencyjnym. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna.

Jakie są wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej?

  • obywatelstwo polskie;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność;
  • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Dodatkowym atutem będzie wykształcenie wyższe prawnicze i prawo jazdy kat. B.