MCKSiR w Terespolu zaprasza na wyjazd do Teatru im. J. Osterwy w Lublinie na spektakl pt. ,,Czego nie widać”.