Do udziału w XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literacki im. J. I. Kraszewskiego zaprasza Bialskie Centrum Kultury oraz Klub Literacki „Maksyma”.

Celem Konkursu jest upowszechnianie twórczości literackiej, a także wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych). Prace konkursowe należy wysłać do 30 września 2022 roku na adres mailowy: kraszewski@bck24.pl

Oświadczenie i regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.bck24.pl w zakładce Konkursy oraz pod linkiem https://bck24.pl/xxxviii-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-j-i-kraszewskiego/