Członkowie Stowarzyszenia Polska 2050 z powiatu bialskiego organizują zajęcia karate dla chłopców z pieczy zastępczej. Jak opowiada lider – takie darmowe zajęcia zaoferowała jedna z członkiń stowarzyszenia, a w tym momencie korzysta z nich trzech chłopców.

Stowarzyszenie Polska 2050 to ruch społeczny tysięcy Polek i Polaków zainicjowany przez Szymona Hołownię.
Tworzą go ludzie, którzy chcą działać społecznie, charytatywnie i proekologicznie.

Członkowie stowarzyszenia Polska 2050 z powiatu bialskiego udali się do MOPS z zapytaniem, czy znajdą się chętni by skorzystać z takiej formy zajęć. Pracownice Ośrodka bardzo szybko znalazły chętne osoby. Chłopcy w wieku 6, 8 i 12 lat uczęszczają na zajęcia dwa razy w tygodniu, z możliwością zwiększenia do 3 lub 4 razy w tygodniu. Być może uda się zorganizować wyjazd na obóz karate, jeżeli uda się znaleźć sponsora, lub nawiązać współpracę z MOPS. Swoją siedzibę dla chłopców z pieczy udostępnił Bialski Klub Karate Kyokushin WATAHA.

Nie jest to jedyna forma pomocy dla dzieci z rodzin zastępczych. Stowarzyszenie Polska 2050 prowadzi również rekrutację do korepetycji dla dzieci z rodzin zastępczych. Dzieci potrzebują pomocy z więcej niż jednego przedmiotu. Na różnym poziomie, od pierwszej klasy podstawówki do matury. Każdy kto chce pomóc w nauce dzieci może napisać do stowarzyszenia pod adres pieczazastepcza@polska2050.pl